Info angående Ataxi

Avlsrådet legger ut denne info angående Ataxi, men gjør oppmerksom på at prosenten i 2012 […]

Avlsrådets arbeid

Avlsrådets hovedoppgave er rådgivning. Vi ønsker å ha et så bredt grunnlag som mulig for […]