Info fra nytt avlsråd

På RS ble det valgt inn tre nye representanter for avlsrådet for finskstøver. Det nye […]

Nytt avlsråd

På Norske Harehundklubbers forbunds representantskapsmøte 15. august ble det valgt nytt avlsråd for finsk støver. […]

Oppfordring fra avlsrådet

Avlsrådet oppfordrer! Vi i avlsrådet får lite tilbakemeldinger om defekter i fødte kull, til tross […]

Info fra avlsrådet

2018 har vært et meget bra år for finskstøveren, hittil i år har det blir […]