Komiteer og utvalg

 

Valgkomite:


Leder:  Terje Ouff  E-post: teouf@online.no 
Medlem: Andreas Lie     E-post: andreaslievp@gmail.com 
Medlem:  Geir Holden          E-post:
Vara: Glenn Bjerke            E-post:


Revisorer:

Arne Gunnar Tollhaugen
Kenneth Johnsen


Redaksjonskomite:

Stener Ruud, Tlf: 91304541, E-post: ste-ruud@online.no 

Marianne Mørch Grahn, Tlf: 97070209, E-post: margra38@gmail.com 


Salg av profileringsutstyr:

David Herberg, Kollsvegen 494. 2825 Gjøvik tlf. 91353869  E-post: dbirghe@online.no


Webmaster

Marianne Mørch Grahn, Tlf: 97070209, E-post: margra38@gmail.com