Statutter for Årets Finskstøver over og under 36 måneder

Klikk her for elektronisk skjema med Utmerkelse for hund over og under 36 mnd.

 

Årsmøtet i FFN vedtok i 2018 at styret fikk fullmakt til å lage nye statutter for årets hund.

Bakgrunn for dette var at mange hadde problemer med å delta på mange nok jaktprøver, mye snø, tidlig båndtvang, avlysteprøver og vanskelig for NJCH hunder å få delta på Eliteprøver.

Styret og årsmøte vedtok at en burde fokusere mindre på utstilling og at dette kravet fjernes helt.

Videre at antall jaktprøver måtte reduseres vesentlig og at topplasering i Norske Mesterskap,

Rasemesterskap og Nordiske mesterskap burde gi flere poeng en 1.EP.

     
                 
Reglene endres slik at utstilling fjernes i statuttene for årets hund.      
Det vil kun bli to tellende jaktprøver i løpet av prøvesesongen        
Hundeeier velger selv de prøver han ønsker skal telle i konkurransen.      
For å få 20 poeng for NJCH må hunden ha deltatt på minimum 2 prøver i løpet av året.    
                 
Prøver som teller i konkurransen.            
1 Nordisk mesterskap for drivinde hunder tilhørende NHKF NORDM
2 Norsk Mesterskap for drivinde hunder tilhørende NHKF NM
3 Nordisk Rasemesterskap for Finskstøver   NORDRAS
4 Norsk Rasemesterskap for Finskstøver   NORKILPA
5 DM kvalifisering til NM       DM
6 Oppnådd NJCH  hare i løpet av året     NJCH HARE
7 Oppnådd NJCH  rev i løpet av året     NJCH REV
8 1 Elite premiering i løpet av sesongen.   1 ELITE
 

 

     
         
           
Premiering   Vinner Nr 2 Nr 3    
1 NORDM 50 40 30    
2 NM 45 35 25    
3 NORDRAS 40 30 20    
4 NORKILPA 30 20 10    
5 DM 25 15 5    
6 NJCH HARE 20        
7 NJCH REV 15        
8 1 ELITE 15        
         
               
             
Ved poenglikhet går hund med flest poeng på barmark foran.            
Ved forsatt poenglikhet, går yngre hund foran eldre.