Vandrepokaler

Klikk her for å se tidligere utdelte vandringspokaler


Svenska Finskstövarföreningens Vandringspris FFN 30-år

Statuter

  • Priset börjar vandra år 2019 till och med 2025.
  • Gäller för Norskägd hund som deltar på Elit prov i Sverige.
  • Tilldelas den hund som har uppnått bästa drevtid och egenskapspoäng vid Elit prov i Sverige.
  • Vid lika drevtid går det till den hund som har den högsta egenskapspoängen.
  • Vid lika egenskapspoäng går det till den yngsta hunden.
  • Vandringspriset vandrar i 7 år och utdelas för alltid år 2026 till den hund som har vunnit flest gånger.
  • Vid lika många vinster går det till den hunden som har den högsta egenskapspoängen.
  • Vid lika egenskapspoäng går det till den yngsta hunden.
  • För att få delta måste ägaren vara medlem i FFN.

 


FFN`s Revepremie
Vandringspremien løper i 7 år, fra sesongen 2018/19 – 2024/25 og utdeles for alltid i 2025

Gitt av: Janne og Egil Sandbakken