Informasjon angående hannhundlisten

Oppdatering og det å få inn info om nye hunder på hannhundlisten har vist seg å ikke være bare lett. Vi i avlsnemda har derfor i samråd med avlsrådet på møte den 14. april blitt enige om at vi selv mer aktivt leter opp hunder som kan være interessante. For at ikke denne jobben skal bli alt for tidkrevende har vi satt opp to aktuelle datoer da listen vil bli oppdatert. Disse er satt til 15. august og 15. januar. Vi ønsker fortsatt innspill, og at dere som hannhundeiere melder inn hunder dere ønsker på listen. Dette kan sendes til toadl-bl@online.nosverrerinden@gamail.comdaniel.storengen@hotmail.com eller fthorsho@hotmail.com.

Avlsrådet v/Tomas A. Blakseth

Posted in Info fra Avlsråd.