Informasjon fra Avlsrådet

Avlsrådet har i avlssesongen 15/16 behandlet 46 forespørsler, her er 43 kombinasjoner anbefalt og 3 […]

Informasjon fra Avlsrådet

Avlsrådet behandlet i avlssesongen 2014. 31 parringsforespørsler. 29 av disse ble anbefalt og 2 ikke […]