Avelsrådet/avelsnemda var samlet til et møte i Valdres Lørd 17-9.11

Avelsrådets formann Vidar Hagen hadde invitert Genetiker Frode Lingås til og holde et foredrag om de mest aktuelle sykdommer som i dag finnes hos Finskestøvern.

Ataxsi er den sykdommen innen vår rase som er enkelt og styre unna, da det på blodprøve vise hvem som er bærere og ikke bærere av denne sykdommen. Kort fortalt er det sånn at vis begge er bærer kan vi ikke parre disse. Men vi kan anbefale parring på bærer på ene siden og fri på andre siden. Derfor vil avelsrådet jobbe aktiv fremover med og få hundeeiere og ta blodprøver som er rettet mot denne sykdommen/andre sykdommer.

I Finland er det innført en egen kollone på stamtavla som viser om hunden er bærer/ikke bærer av Ataxsi. Dette er noe også vi kan tenke oss og jobbe for i Norge, men dette kan ta noe tid da vi må gå via vårt forbund før den endelige avgjørelsen skjer i NKK.,

Andre sykdommer som er kjent innen vår rase, epilepsi, hjertefeil, allergi, flere typer kreft, kryptorkisme osv, osv, er alle pr i dag noe som er vanskelig og se på blodprøver. Derfor er det veldig viktig for de som holder på med forskningen får inn så mange blodprøver som er mulig.

Avelsrådet vil i nær fremtid legge ut ny form for hannhund liste. Der vil vi  legge vekt på en del egenskaper som er oppnådd på prøve, dette kommer i en egen kollone på lista. Her fikk vi full støtte fra Genetikker Lingås. Også noen andre elementer  kommer inn på denne lista. Bla annet høyde og gemytt. Ellers fikk avelsrådet full støtte med avkoms gransking på mellom 12-18 avkom, og oppdrettelse av sædbank, slik at de hannhundene som tilfører rasen positive egenskaper kan brukes ved senere anledninger.

Når det gjelder epilepsi er forskerne usikre på hvordan dette nedarves, men Lingås mener det samme som det Svenske avelsrådet at der det foreligger epilepsilingnende anfall eller er konstatert epilepsi settes ingen avelsperre, men det gjis ingen anbefalinger fra avelsrådet i disse tilfellene. Avelsrådet mener at opplysningsplikten er spesielt viktig for tispereiere, hannhundeiere og de som er eiere av slike inndevider. I flere andre raser er man veldig forsiktig med linjeavl der det foreligger mistanke om epilepsilignende tilfeller eller andre sykdommer.

Avelsrådet/Avlsnemda.

Posted in Info fra Avlsråd.