Info angående Ataxi

Avlsrådet legger ut denne info angående Ataxi, men gjør oppmerksom på at prosenten i 2012 var på 15 %. (oppgitt på avls konferanse 2012)

Info Epilepsi

Avlsrådet/nemd oppfordrer eiere av hunder som har hatt Epilepsi/eller har Epilepsi lignende anfall om å fylle ut dette skjema å sende det til den oppgitte adresse og en eventuell kopi til NHKF avlsråd for Finsk støver. 
Epilepsi

 Takk for hjelpen. Ditt bidrag kan være viktig og avgjørende!       

Avlsrådet for finskestøver/NHKF

Posted in Info fra Avlsråd.