Møte i Avlsrådet i Valdres 04.07.2012

Tilstede var: Vidar Hagen (leder),Per Sandåker(fungerende sekretær for Erik Bekkelund) og Arnfinn Kristiansen(kasserer).

Erik Bekkelund var forhindret fra å møte pga sykdom.

Sak 1. 
Rådet vil knytte til seg resursspersoner fra ulike områder som støtte til avlsrådetets arbeid bla på revelinjer osv.

Sak 2
Jaktprøvereglene: Forslag til revidering av reglene blir sendt/fremlagt av formann.

Sak 3. 
Målsetting: Avelsråd/nemder sender felles søknad til NHKF sammen med støverhundklubben i Sverige om at det blir ein felles avlsbase.Og der det fremkommer at ingen hanhund blir brukt på mer enn 6 kull.(til sammen i Norge og Sverige eks 4 kull i Norge pluss 2 i Sverige). Og for tisper 3-4 kull.

Avlsrådet ser dette som nødvendig for å beholde størst mulig genetisk variasjon.Og at innavlsgraden holdes på eit nivå som ivaretar det helsemessige på ein forsvarlig måte.

Avlsnemd/råd i Sverige og Norge har hatt møte om dette og er enige om at matadoravl ikke er ønskelig.Ein felles søknad om avlssperre ventes å foreligge våren 2013.

Grunnlaget for dette er nedgangen i antall registreringer,som har falt med 60-70% siden 1995 i Norden.

Sak 4. 
HD:Poengsystem utgår. HD status A og B er fra dags dato å regne som fri. HD status C kan  brules mot både A og B. HD indeksen blir viktig i de tilfellene der det er konstantert HD i grad C. Forøvrig vises til retningslinjenes pkt 12. Det er også viktig at alle merker seg som ønsker godkjenning/anbefaling av avelsrådet må ha kjent HD status. Alt for mange har ikke ordnet dette før løpetid. Dette må de som planlegger kull gjøre i god tid da svar lar vente på seg ofte 1-2 mnd fra NKK.

Sak 5.
Ataxi:Kjennskapen vi har til ataxi pr dags dato er at cirka 15% av finskstøverne er bærere av genet.

Avlsrådet finner derfor grunn til å foreta grep, da vi har fått opplysninger om at flere av våre hunder på hanhundlista er berere av genet.Og at avkom etter hunder som er mye brukt også er berere av genet.Rådet finner det ønskelig at status er kjent på både tispe og hanhund.

Rådet har besluttet at fra 1.10-2012 for å godkjenne/anbefale parring MÅ ein av foreldrene vere testet fri for ataxi.Dette medfører at valper født av foreldre hvor  den ene er berer av genet må testes for å brukes i videre avl.Der begge foreldre er fri for genet er ikke dette nødvendig (skjemaer til innsendelse til prøver ligger på FFN’s hjemmeside under skjemaer).

Avlsrådet anmoder om at prøver som blir sendt til analyse kan anvendes til annen forskning dersom det er ønskelig.Kostnadene ved prøvtaking bør oppdretter kunne dekke inn ved ein liten økning av valpeprisen(eks 100kr/Valp).

Sak 6.
Herpes: Denne sykdommen har økt de senere år innen alle raser.Rådet har forholdt seg til den kunnskap og viten som er tilgjengelig om sykdommen.Og har lagt ut diverse info som er relevant.Vi finner grunn til å minne om at dette KAN vere ein  årsak til valpedødlighet.

Sak 7.
Avlsrådet oppfordrer alle med gode hanhunder som kan bidra i avlen til å ta kontakt med Avlsnemd/Avlsråd.Dette for å få disse hurtigst mulig inn på listen.

Sak 8.
Ved tildeling av hannhund.: Ved anbefaling/godkjenning der tispeerier får tildelt 2 hannhunder skal rådet ha tilbakemelding iløpet av 3 uker om hvilken hanne som blir brukt slik at den andre blir frigitt til bruk av andre tisper.

Avlsrådet oppfordrer alle som planlegger kull om å kontakte oss i god tid. Helst 6 til 8 uker før løpetid.

Sak 9.
Innkommet 1 parringsforespørsel. Vedtak: Leder tar kontakt med tispeeier om alternativer.

Møtet avsluttet:
Vidar Hagen,  Per Sandåker ,Arnfinn Kristiansen

Ps: Forøvrig ønsker rådet og informere om at i sesongen 2011/12 har rådet behandlet 41 forespørsler derav har ca 10% har blitt gitt reservasjon av ulike årsaker. De resterende har fått anbefaling/godkjenning.

Rådet vil få takke for alle henvendelser og konstaterer at i de fleste tilfeller har det vært en svært positiv holdning i disse tilbakemeldingene.

Posted in Info fra Avlsråd.