Siste nytt

Av: Øystein Jensen I støver-rasene var det 45 påmeldte som

Utstillingssesongen er mer eller mindre i gang. Ofte kan det

N SE J(D)CH RR Hemplias Freia NO56127/20 Far: FI JCH

Flere medlemmer som har bestilt hytter, p-plass, etc på Bjørkestølen

FFN ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøte, Finskstøvertreff og utstilling

Samtlige medlemmer i Finskstøverforeningen skulle ha fått medlemsbladet i postkassa

N J(D)CH Helgetjerns Frøya NO57126/19 Far: RR SE JCH SE

Det har blitt avholdt styremøte i FFN. Referatet kan leses