Finskstøverpokalen 2023

Årets Finskstøverpokal-prøve vil bli arrangert lørdag 18. november med Vestoppland HHK som teknisk arrangør.

Prøven arrangeres som en åpen samlet endagsprøve. Prøven er åpen for alle finskstøvere som er kvalifisert til å stille på jaktprøve. Hundeeier må ha vært medlem i FFN i minimum 1 år på prøvetidspunktet. Hundene rangeres ved uttak, ikke etter titler eller oppnådd resultater, men etter åpen trekning.

Det vil bli en deltagerbegrensning på max 15 hunder. Ved overtegning trekkes det 15 hunder til start. Det vil si åpen loddtrekning blant alle de påmeldte. Dette er en prøve for alle FFN-medlemmer og alle hunder kan melde på uansett om hunden er jaktpremiert tidligere eller ikke. Losdyr: Hare. Utover dette er det de vanlige jaktprøvereglene til NHKF som gjelder.

Deltagerpremier blir tildelt alle som kommer med på prøven. Diplomer, forpremier og andre flotte premier med mer blir tildelt i tråd med resultatlisten.

Samlingssted og overnatting vil være Strandenga på Biristrand som ligger idyllisk til ved Mjøsa.

Startkontingent er kr. 1 600,- som dekker:

  • Overnatting fra fredag til lørdag
  • Servering av spekemat på fredagskvelden
  • Frokost
  • Niste med termos
  • Enkel servering på lørdags ettermiddagen før premieutdeling.

Det er 8 stk flerbruksrom, så vær tidlig ute med å melde på.

Bestilling av overnatting og servering: ring David Herberg på telefon 91353869.

Påmelding til prøven på mail til Trond Ivar Moen innen fredag 3. november på e-post: troivar@online.no Eventuelle spørsmål mob: 90529234.

Oppgi reg.nr og navn på hunden og mobilnr, e-postadresse, navn og adresse på eier.

Etter dette vil trekking av hunder bli foretatt på nett søndag 5. november, og den enkelte vil bli kontaktet på telefon eller mail umiddelbart etter dette. Følg med på hjemmesiden og FB for videre informasjon.

Likeledes oppfordrer vi alle til å stille på fredagskvelden til trekking av dommer samt en hyggelig jaktsamtale og god mat.

Resultater og premieutdeling vil bli foretatt så snart dommermøte er ferdig.

Etter fjorårets Finskstøverpokal fikk vi mange positive tilbakemeldinger.
Så da ønsker vi alle velkommen til et nytt arrangement i FFN-regi. Styret legger opp til at denne prøven vil bli arrangert annen hvert år, det år ikke Norkilpa gjennomføres.

Følgende personer kan kontaktes:
Finskstøverforeningen Norge: Trond Ivar Moen på telefon 90529234.
Vestoppland HHK: David Herberg på telefon 91353869.

Styret i
Finskstøverforeningen Norge

 

Posted in Klubbprøver.