Økonomihåndbok

Styret i FFN vedtok den 2. november 2023  Finskstøverforeningens økonomihåndbok som etter dette skal gjelde for foreningen. Den skisserer følgende:

  1. Innledning og generell info.
  2. Økonomireglement for FFN

2.1.   Virkeområde og formål

2.2.   Budsjett

2.3.   Regnskap

2.4.   Rapportering

2.5.   Fullmakter

  1. Rutine for oppretting og bruk av bankkonti
  2. Beholdninger
  3. Revisjon
  4. Regnskapsprogram/system
  5. Kontoplan
  6. Godtgjørelse

Håndboken skal være et hjelpemiddel for nåværende og kommende styre og valgt kasserer.

 

Styret i FFN

Håndboken finner du her: Finskstøverforeningens økonomihåndbok