Medlemmer Avlsråd

Olav Unnestad

 

Tlf 41643360 E-post avl@finskstoverforeningen.no

Presentasjon av Olav:

Mitt navn er Olav Unnestad. Jeg er 57 år og bor i Skiptvet kommune. Det å bli spurt om deltagelse i avlsrådet for finskstøver synes jeg er en ære, derfor var det lett å si ja. Jeg har min andre finskstøver nå. Jeg vokste opp med harehunder, men den gangen var det Sweizerstøver som gjaldt. Jeg fikk min første harehund da jeg var rundt 20 år. Den ble det ikke mye greie på da det var andre ting enn harejakt som var spennende…. Etter det har jeg vært innom drever, hamilton, luzerne, og dunker.

Jeg har hatt flere jaktpremierte hunder, men det var først når jeg kom til finskstøver at det ble et championat. Min nåværende hund ble tidlig norsk og svensk jaktchampion. Mine hunder er like mye familiehunder som jakthunder. Selv om det viktigste med finskstøveren selvsagt er det jaktlige så synes jeg vi skal være flinke til å fremsnakke den som familiehund også.

Jeg har stor glede av å studere både norske, svenske og finske linjer innenfor finskstøver rasen.

Ved valg av hund betyr gemytt og jaktlyst mest. Selvsagt håper man på en eksteriørmessig vakker hund, men en funksjonell kropp er vel så viktig.

Ett av mine fokusområder knyttet til rådgivning som medlem av avlsrådet vil være sykdomshistorikk. Det er avgjørende viktig at vi som hundeeiere har mot til å være ærlige om dette tema. For avlsrådet vil det være avgjørende viktig med transparente prosesser.

Jeg lover å gjøre det jeg kan for at dere som hundeeiere skal ha tiltro og tillit til oss som avlsråd. Jeg deltar mer enn gjerne i diskusjoner, men disse må være saklige og foregå i rette fora.

Olav Unnestad