Anbefalte/godkjente parringer

Tispeeiere må være nøye med å gi tilbakemelding for de tre siste kolonnene slik at vi kan holde disse oppdatert. Kontaktinfo finner du her.

Har du planer om valpekull? Ta kontakt med avlsrådet og planlegg avlen sammen med oss! 

X- tegn før hundenavn betyr: X = Utstillingschampion, XX = Jaktchampion, XXX = Både jakt og utstillingschampion
Enkelte svenskregistrerte hunder som vi ikke kan få opp Fiktiv stamtavle på her kan du finne ved å søke her på SKK Hunddata

Avlsrådet for Finsk Støver ønsker at oppdrettere gir en god tilbakemelding på fødte valpekull. Klikk her for å gå til skjemaet «Tilbakemelding valpekull». Skjemaet ligger også under menyen Avlsråd – skjemaer

Følgende retningslinjer gjelder for Anbefalte/Godkjente kombinasjoner:

*   Anbefalte kombinasjoner: 
*   Det gis Anbefalt når tispeeier ber Avlsrådet om hjelp til å finne hannhund til tispa si. Avlsrådet anbefaler da en eller flere hannhunder som de mener vil passe å bruke på denne tispa.

*   Godkjente kombinasjoner:
*   Det gis Godkjent når tispeeier selv har funnet hvilken hannhund han ønsker å bruke på tispa si. Avlsrådet vil da sjekke om kriterier for avl er iht vedtatte retningslinjer og gir da Godkjent hvis disse er oppfylt.
*   Det kan også gis Godkjent når innavlsprosent er over 3%. Dette vil gjelde i spesielle tilfeller og søkes unngått.
*   Det er også mulig for Avlsrådet å gi Godkjent til kombinasjon hvor et av avlsdyrene allerede har over 33 avkom etter seg. Dette vil kun gjelde hvis særlig gode nedarvere ønskes mere brukt og det må søkes NKK i hvert enkelt tilfelle.

Aktuelle kombinasjoner som vises på denne listenTispeEier / kontaktperson av tispeHanneAnbefalt/ GodkjentDato for parringDato antall valper fødtAntall ledige valper
Kombinasjon
nr. 10
Avlssesongen 2024
x Stensåsen's Vv Dorthe Ii
Reg.nr:
NO62209/20
Bjørnstad, Vidar Åsmund
2340 LØTEN
Tlf: 90839434
xx Se Jaro
Reg.nr:
NO37967/16
Godkjent
Stamtavle
Parret: 27. mars 2024. Bekreftet drektig med røntgen.8 valper født 28. mai 2024. 1 tispe og 7 hanner.
Kombinasjon
nr. 9
Avlssesongen 2024
xx(rev) Rävahallarnas Gnistra
Reg.nr:
SE23262/2019
Sjøtrø, Morten
7563 MALVIK
Tlf: 48296185
Hetseryds Cox
Reg.nr:
SE27708/2019
Godkjent
Stamtavle
Parret 26. og 28. mars 2024.
Kombinasjon
nr. 8
Avlssesongen 2024
xx(rev) Ronja Røverdatter
Reg.nr:
NO45665/18
Søgård, Petter
2430 JORDET
Tlf: 95055035
xxx(rev) Stenängsvägens Aragon
Reg.nr:
SE54267/2020
Godkjent

Stamtavle
Parret 19. og 21. januar 2024. Bekreftet valper ved ultralyd.
Kombinasjon
nr. 7
Avlssesongen 2024
xxx Högbrons Kiira
Reg.nr:
SE50182/2015
Arvid Handberg
7318 Agdenes
Tlf: 41103098
xx Lunnsjöns Sakko
Reg.nr:
SE12311/2018
Godkjent
Stamtavle
Blir ikke gjennomført.
Kombinasjon
nr. 6
Avlssesongen 2024
x SL Jonna
Reg.nr:
NO41627/21
Stig Larsson
2340 Løten
41465188
xx Donnänget Ville
Reg.nr:
SE27538/2016
GodkjentParret 20. februar 2024.
Kombinasjon
nr. 5
Avlssesongen 2024
xx Brynsåsens Ester
Reg.nr:
NO48558/17
Bakkestuen, Geir
2344 ILSENG
47236599
Baljåsens Rami
Reg.nr:
SE26132/2017
Godkjent
Stamtavle
Bekreftet drektig. Parret 17. mars 2024.6 valper født 18. mai 2024. 2 tisper og 4 hanner. Ledige hannhunder.
Kombinasjon
nr. 4
Avlssesongen 2024
xx Yrja
Reg.nr:
NO41470/20
Ove Horten
2510 TYLLDALEN
Tlf: 99647711
Bökebackens Isak
Reg.nr:
SE43836/2022
Anbefalt
Yrja

Bökebakkens Isak
Bekreftet drektig ved ultralyd. Parret 22. og 23. januar 2024.5 tisper og 4 hanner født 24. mars.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 3
Avlssesongen 2024
xx Eikerdalens Ella
Reg.nr:
NO45870/17
Mørland, Tore
4865 ÅMLI
91738181
Sr Odin
Reg.nr:
NO64514/21
Godkjent
Stamtavle
Parret 29/2 2024.

Tispa er tom.
Kombinasjon
nr. 2
Avlssesongen 2024
Go-Mishti Artemis
Reg.nr:
NO32979/20
Eskil Nerkvern
tlf 99645647 - 45894380
xx Bloksbergs Micko
Reg.nr:
NO36117/14
Anbefalt
Stamtavle
Bekreftet drektig ved ultralyd. Parret 7. januar 2024.4 hannhunder og 5 tisper født 7. mars.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 1
Avlssesongen 2024
xxx Bloksbergs Sika
Reg.nr:
NO49325/16
Danielsen, Jørn
1794 SPONVIKA
92814203
xx Ts-Rocky
Reg.nr:
NO44600/22
Godkjent
Stamtavle
Parret 9. og 10. mars 2024.
Kombinasjon
nr. 20
Avlssesongen 2023
xx Ak Jussi
Reg.nr:
NO46067/20
Nytrøen, Arne Knut
2500 TYNSET
90206395
xx Järilvattnets Loke
Reg.nr:
SE44726/2018
Godkjent
Stamtavle
Blir ikke gjennomført.
Kombinasjon
nr. 19
Avlssesongen 2023
xx Bagskjuldalen's Reeta
Reg.nr:
NO57024/19
Myrvold, Thore
3050 MJØNDALEN
41514048
x Tintonfjellet's Teemu
Reg.nr:
NO46716/21
Anbefalt
Stamtavle
Parret 13. og 14. mars.Blir ingen valper.
Kombinasjon
nr. 18
Avlssesongen 2023
xx Emma To
Reg.nr:
NO39808/20
Høibakk, Tom
3520 JEVNAKER
90166110
xx Tuomaalan Toope
Reg.nr:
FI19629/20
Anbefalt
Stamtavle Emma To

Stamtavle Tuomaalan Toope
Parret 26. januar.Tispa er tom.
Kombinasjon
nr. 17
Avlssesongen 2023
xx Frøya
Reg.nr:
NO50717/18
Aasland, Arne Christian
7650 VERDAL
41224846
Bjellaskogens Snurre
Reg.nr:
NO47194/21
Anbefalt
Stamtavle
Parret 17. og 18. mars 2024. Bekreftet drektig ved ultralyd.1 valp.Ingen ledig.
Kombinasjon
nr. 16
Avlssesongen 2023
xx Helgetjerns Frøya
Reg.nr:
NO57126/19
Øversveen, André Michael
2870 DOKKA
45919586
xx Lunnsjöns Sakko
Reg.nr:
SE12311/2018
Godkjent
Stamtavle
Bekreftet drektig ved ultralyd. Parret 6. og 8. januar 2024.3 tisper og 6 hanner født 8. mars.Alle valpene er solgt.
Kombinasjon
nr. 15
Avlssesongen 2023
xxx Liakammen's Silva
Reg.nr:
NO54932/19
Arvid Handberg
7318 Agdenes
41103098
arvidhandberg@hotmail.com
xxx Ajotaiturin Riku
Reg.nr:
FI43843/21
Godkjent
Stamtavle
Parret 21. og 22. oktober.5 tisper og 5 hannhunder født 19. desember.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 14
Avlssesongen 2023
Helgetjerns Clara
Reg.nr:
NO41731/18
Bjerke, Glenn
ØRJE
95960229
xxx Rn Jeppe
Reg.nr:
NO30591/16
Anbefalt
Stamtavle
Kombinasjon
nr. 13
Avlssesongen 2023
xx Maya
Reg.nr:
NO47192/16
Unnestad, Olav Edgar
SKIPTVET
41643360
xxx Kläppgärdes Riku
Reg.nr:
SE36597/2016
Godkjent
Stamtavle
Bekreftet drektig ved ultralyd. Parret 30. og 31. januar 2024.5 tisper og 5 hanner, født 1. april 20241 ledig hannhund.
Kombinasjon
nr. 12
Avlssesongen 2023
xxx Andersnatten Tina Turner
Reg.nr:
NO42034/19
Bergan, Ole Ivar
3055 KROKSTADELVA
90408337
ole.bergan@askertre.no
xx Ts-Affi
Reg.nr:
NO45290/16
Anbefalt

Stamtavle
Blir ikke gjennomført.
Kombinasjon
nr. 11
Avlssesongen 2023
xxx Lempi
Reg.nr:
NO43948/15
Tormod Gjerdbakken
Tlf: 90035836
x Kahvanahon Hellekesän Konta
Reg.nr:
FI40983/18
Godkjent

Stamtavle Lempi
Parret 23/5-2023Tispa er tom.
Kombinasjon
nr. 10
Avlssesongen 2023
xx Konnerud Kollen's Piika
Reg.nr:
NO34977/17
Tormod Gjerdbakken
Tlf: 90035836
xx Tuomipuskan Otto
Reg.nr:
FI29169/18
Godkjent

Stamtavle Piika
Kombinasjon
nr. 9
Avlssesongen 2023
xx Brodern's Lea
Reg.nr:
NO34344/20
Ole Ivar Daltorp
Tlf: 90543845

Dag Inge Bjørkvold
Tlf: 99542598
xx Donnängets Ville
Reg.nr:
SE27538/2016
Godkjent

Stamtavle
Parret 12/3 og 14/3-231 hannvalp født 10/5.Solgt.
Kombinasjon
nr. 8
Avlssesongen 2023
xx(rev) Rävahallarnas Gnistra
Reg.nr:
SE23262/2019
Morten Sjøtrø,
7563 MALVIK.
+4748296185
Msjotro@gmail.com
xx(rev) Stenängsvägens Aragon
Reg.nr:
SE54267/2020
Godkjent
Stamtavle
Parret 27.-29.-31/1 2023

1. april: født 4 tisper og 2 hanner.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 7
Avlssesongen 2023
xx Brodern's Clintu
Reg.nr:
NO34345/20
Dag Olav Kjernsholen
Tlf: 92490557
Truls
Reg.nr:
NO41473/20
Godkjent

Stamtavle
Parret 14/2-20233 hanner - 3 tisper født 12.04.23.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 6
Avlssesongen 2023
xxx Ilebekkskogens Milli
Reg.nr:
NO37104/15
Torbjørn Bekkeli
Tlf: 97475170
xx Lunnsjöns Sakko
Reg.nr:
SE12311/2018
Godkjent

Stamtavle
Parret 24/25-februar 20234 tisper og 2 hanner. Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 5
Avlssesongen 2023
xx Bagskjuldalen's Reeta
Reg.nr:
NO57024/19
Thore Myrvold
Tlf 41514048
Terje Ouff
Tlf 90050276
xxx Belger Du Nord Axel
Reg.nr:
SE36114/2015
Godkjent

Stamtavle
Parret 17/2-2023Tispa er tom.
Kombinasjon
nr. 4
Avlssesongen 2023
xx Ts-Aiwa
Reg.nr:
NO45291/16
Nils Sveinung Ramsli
4438 SIRA
Tlf 38375376 - 40622524
xx Sega's Jakko
Reg.nr:
NO40154/15
Godkjent
Stamtavle
Bekreftet drektig ved ultralyd. Parret 10/3 og 12/3-2023Født 12. mai: 3 tisper og 3 hanner.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 3
Avlssesongen 2023
Bukfyllas AJ Lyxa
Reg.nr:
NO37717/19
Vidar Hagen
2900 FAGERNES
Tlf 95973017
Bloksbergs Micko
Reg.nr:
NO36117/14
Anbefalt

Stamtavle
Bekreftet drektig. Parret 11. mars 202311. mai: født 5 valper, 3 hanner, 2 tisper.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 2
Avlssesongen 2023
Yrja
Reg.nr:
NO41470/20
Ove Horten
2510 TYLLDALEN
Tlf 99647711
xx Løkki Straik
Reg.nr:
NO45320/18
Anbefalt
Stamtavle
Parret 24. og 26. februar 2023. Bekreftet drektig 24/3.1. mai: født 5 tisper og 4 hanner.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 1
Avlssesongen 2023
xxx Lempi
Reg.nr:
NO43948/15
Tormod Gjerdbakken
2651 Østre Gausdal
Tlf: 90035836
xx Bloksbergs Styrk
Reg. nr:
SE45918/2014
Godkjent
Stamtavle
Blir ikke gjennomført.
Kombinasjon
nr. 26
Avlssesongen 2022
xxx Högbrons Kiira
Reg.nr:
SE50182/2015
Arvid Handberg
7318 Agdenes
Tlf: 41103098
xx Järilvattnets Loke
Reg.nr:
SE44726/2018
Godkjent

Stamtavle
Blir ikke gjennomført.
Kombinasjon
nr. 25
Avlssesongen 2022
Bagskjuldalen's Kaiza
Reg.nr:
NO45862/18
Per Østbye
2830 RAUFOSS
Tlf 41202961
xxx Eikerdalens Hunter
Reg.nr:
NO45867/17
Godkjent
Stamtavle
Parret 27. desember. Bekreftet drektig 23. januar.23. februar: født 4 tisper, 2 hanner. Alle er reserverte.
Kombinasjon
nr. 24
Avlssesongen 2022
xx Solstrimmans Finn-Lara
Reg.nr:
SE28366/2020
Per Grahn
1940 Bjørkelangen
Tlf 92843623
xx Ts-Affi
Reg.nr:
NO45290/16
Godkjent
Stamtavle
Blir ikke gjennomført.
Kombinasjon
nr. 23
Avlssesongen 2022
xx Hilka
Reg.nr:
NO32636/18
Kai Engeli
2860 Hov
Tlf 41924945
E-post:
kaiengel@hotmail.com
xx Duck
Reg.nr:
NO41137/18
Godkjent
Stamtavle
Blir ikke gjennomført.
Kombinasjon
nr. 21
Avlssesongen 2022
xx Amie ll
Reg.nr:
NO39810/20
Kjell Roar Hansen
Tlf: 90557912
E-post: waahansen@yahoo.no.
xxx Eikerdalens Hunter
Reg.nr:
NO45867/17
Godkjent

Stamtavle
Parret 26/2 og 28/2 - 2023.3 tisper og 6 hanner.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 20
Avlssesongen 2022
xxx B Ø Mail
Reg.nr:
NO42283/19
Frank Ove Lia
3677 NOTODDEN
tlf 90016338
xx TS-Affi
Reg.nr:
NO45290/16
Godkjent
Stamtavle
Bekreftet drektig på ultralyd. Valper ca 10. mai. Parret 8. mars 2023Født 8. mai: 2 hanner og 8 tisperAlle solgt.
Kombinasjon
nr. 19
Avlssesongen 2022
Helgetjerns Clara
Reg.nr:
NO41731/18
Glenn Einar Bjerke
1870 ØRJE
glenn.bjerke@hotmail.com
TLF: 95960229
xx Skogråkens Timo
Reg.nr:
NO46635/16
Godkjent
Stamtavle
Parret 3. januar.Tispa er tom.
Kombinasjon
nr. 16
Avlssesongen 2022
xxx Bloksbergs Sika
Reg.nr:
NO49325/16
Jørn Danielsen
1794 SPONVIKA
Telefon :92814203
Lunnsjöns Sakko
Reg.nr:
SE12311/2018
Godkjent
Stamtavle Sika
Stamtavle Sakko
Parret 1. og 2. mai.
Kombinasjon
nr. 14
Avlssesongen 2022
Sega's Pia
Reg.nr:
NO40158/15
Olaf Moldal,
4760 Birkeland
Tel. 91627724.
Epost. olafmold@online.no
xxx Ossi
Reg.nr:
NO42071/13
Godkjent
Stamtavle
Født 5 hanner og 5 tisper 30. mai.
Kombinasjon
nr. 13
Avlssesongen 2022
xx Frøya
Reg.nr:
NO50717/18
Arne Christian Aasland
7650 Verdal
Tlf 412 24 846
xxx Koivukulman Lucky-Lasu
SE50731/2017
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 12
Avlssesongen 2022
xx Brynsåsen's Ester
Reg.nr:
NO48558/17
Geir Bakkestuen
2344 Ilseng
tlf: 47236599
e-post: geir.bakkestuen@gmail.com
Månljusets Hugo
Reg.nr:
SE22967/2018
Godkjent
Stamtavle Hugo


Brynsåsens_Ester
Parret 15. april.Født 2 tisper og 4 hanner 15. juni.Ingen ledige.
Kombinasjon
nr. 11
Avlssesongen 2022
xx Brodern’s AK Clinte
Reg,nr:
NO39558/15
Dag Olav Kjernsholen
1930 Aurskog
Tlf 92490557 broderns@hotmail.com
x Skrubbhaugen's Nicko
Reg.nr:
NO36465/18
Godkjent


Stamtavle
Parret 20. februar.Født 2 hanner og 2 tisper 23. april.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 10
Avlssesongen 2022
xxx Hagheimen’s Soili
Reg.nr:
NO43115/15
Gjert Sundtveten
1480 Slattum
Tlf 41120420
gsundtveten@gmail.com
xx Slåttemyra’s Jarkko
Reg.nr:
NO45044/15
Godkjent

Stamtavle
Parret 6. februar.
Kombinasjon
nr. 9
Avlssesongen 2022
Rinnepellon IInes
Reg.nr:
FI36347/19
Ove Nerkvern
2412 Sørskogbygda
Tlf 90970234
milian2908@outlook.com
x Syysaamun Raiku
Reg.nr:
FI39698/18
Godkjent

Stamtavle
Parret 29. og 31. januar.Født 9 hanner 1. april. Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 8
Avlssesongen 2022
Gruvrisets Iza
Reg.nr;
SE32198/2019
Kai Bakke
2345 Ådalsbruk
Tlf 41262901
Månljusets Hugo
Reg.nr:
SE22967/2018
Godkjent

Stamtavle
Parret 15. februar.Født 14 valper 14. mai. 9 hanner + 5 tisper.
Kombinasjon
nr. 7
Avlssesongen 2022
xx Tranlandets Leea
Reg.nr:
SE37310/2015
Bent Rasmussen
3302 Hokksund
Tlf 95084111
bentrasm@online.no
xx Hemplias Matoma
Reg.nr:
NO43535/18
Godkjent

Stamtavle
Parret 7. februar.
Kombinasjon
nr. 6
Avlssesongen 2022
xx Brodern's Anna
Reg.nr:
NO56078/17
Odd Slåttland
2740 Roa
Tlf 95062740
xx Ts-Affi
NO45290/16
Godkjent

Stamtavle
Parret 4. februar.Tispa er tom.
Kombinasjon
nr. 4
Avlssesongen 2022
Essi
Reg.nr:
NO43655/14
Arne Knut Nytrøen 2500 Tynset
Tlf 90206395
arnenytroen@hotmail.com
xx Ts-Affi
NO45290/16
Godkjent

Stamtavle
Parret 20. februar.Født 3 tisper og 4 hannhunder 24. april. 2 ledige hanner.
Kombinasjon
nr. 3
Avlssesongen 2022
xx Ts-Ammy
Reg.nr:
NO45293/16
Terje og Svein Hauerberg
1929 Auli
Tlf 94862520
xx Tl Hugo
Reg.nr:
NO43308/18
Godkjent

Stamtavle
Ammy er bekreftet drektig ved ultralyd, valping ca 14-15 april.
Kombinasjon
nr. 2
Avlssesongen 2022
Brodern's Ak Heika
Reg.nr:
NO39559/15
Jomar Aasvold
7760 Snåsa
Tlf 99408735
Liakammen's Nico
Reg.nr:
NO54931/19
Godkjent

Stamtavle
Parret 29. januar.
Kombinasjon
nr. 1
Avlssesongen 2022
xx Bagskjuldalen's Trysil-Klara
Reg.nr: NO57021/19
Morten Gaathaug
3330 Skotselv
Tlf: 45270277
xx Bagskjuldalen's Zico
Reg.nr: NO45634/14
Godkjent

Stamtavle
Født 4 tisper, 4 hanner 15. mars.Alle valper solgt.
Kombinasjon
nr. 23
Avlssesongen
2021
xxx Liakammen's Amanda
Reg.nr:
NO54933/19
Arvid Handberg Verrafjordsveien 240 7318 Agdenes
41103098
arvidhandberg@hotmail.com
xx Järilvattnets Loke
Reg.nr:
SE44726/2018
Godkjent
Järilvattnets_Loke
Liakammen_s_Amanda
Parret 10. og 11. februar.Født 13 valper, 7 tisper og 6 hanner 11. april.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 22
Avlssesongen
2021
xx TS-Aiwa
Reg.nr:
NO45291/16
Nils Sveinung Ramsli
Røsslyngen 21
4438 Sira
tlf 40622524
sivodegard@hotmail.com
xxx Rn Jeppe
Reg.nr:
NO30591/16
Godkjent

Stamtavle
Inseminert 06.04.22.Tispa er tom.
Kombinasjon
nr. 21
Avlssesongen
2021
xxx Harehøgdas Nääni
Reg.nr:
NO40624/16
Odd Helge Nordengen
Formervegen 1
2345 Ådalsbruk
91195536
xxx Rn Jeppe
Reg.nr:
NO30591/16
Godkjent
Stamtavle
Parret 17. og 19. desember.Født 2 hannvalper 17. februar.Begge solgt.
Kombinasjon
nr. 20
Avlssesongen
2021
xx Enya
Reg.nr:
NO32909/18
Tom Erik Skjærstein.
Torpavegen 39, 2870 Dokka
95110806
xx Brynsåsen's Jack I I
Reg.nr:
NO52108/15
Godkjent
Stamtavle
Kombinasjon
nr. 19
Avlssesongen
2021
Brynsåsen's Zita
Reg.nr:
NO43767/16
Runar Thon
Båstadveien 200 1860 Trøgstad
41205177
xx Tl Hugo
Reg.nr:
NO43308/18
Godkjent
Stamtavle
Parret 10. april 22.Født 1 hannvalp og 3 tisper 12. juni.Alle solgt.