Ataxi

Det er sentral registrering i DogWeb av DNA-testen for sykdommen «Finnish Hound Ataxia (FHA) / Cerebellar Ataxia (CAFH)» på genet SEL1L, vanligvis omtalt som kun «ataxi».

Testen bestilles via «Min Side» hos NKK. Skjemaet for testen ligger under Helse, bestill helseundersøkelser, så må det velges en hund og så velges Finnish Hound Ataxia/Celebellar Ataxia (SEL1L) under skjematype.

Dette blir på samme måte som å bestille skjema for HD som mange vil kjenne til. Dere finner mer informasjon her.

Dersom hunder som allerede har tatt testen hos godkjent laboratorium ønsker å få innregistrert resultatet i DogWeb, vil det være mulig å få etterregistrert resultatet dersom reglene for DNA-testing ellers er fulgt og resultatet sendes inn sammen med DNA-rekvisisjonsskjema som nå kan bestilles på Min Side.