FFN`s fortjenestemerke


Knut Kjeverud

Knut Kjeverud har sittet i styret i FFN i 2 perioder. Først i 2009 og 2010, deretter fra 2013 til 2017. I 2014-2016 var han leder i FFN. Knut har i tillegg vært med i avlsnemda og var med på Unghundgranskingen. Han har lagt ned veldig mye arbeid for FFN, hele tiden med tanke på medlemmenes og Finskstøverens beste. Knut har vært redaktør for Finskstøvern siden 2016. 

Tildelt på årsmøte 26.05.2018


Stener Ruud

Stener Ruud har sittet i styret i perioden 2012 til 2017 som sekretær og vært med og styrt foreningen og lagt ned et stort arbeid i den tiden, vært med på Norkilpa og rasemesterskap flere ganger. Fast på Elverum på jakt og fiskedagene i flere år. Også som redaktør for Finskstøver’n fra 2016 og gjør en stor jobb slik at FFN har et flott medlemsblad. Han har også vært i Finland på Kilpa som representant for FFN.

Tildelt på årsmøte 26.05.2018


 

Vidar Hagen

Vidar Hagen har vært en markant person i finskestøver miljøet i over 30 år. Han har hatt flere jakthunder av ypperste merke, og alltid representert rasen vår på aller beste måte.
Som leder av Avelsrådet, så har Vidar lagt ned en formidabel innsats. Under hans ledelse så har arbeidet som det norske Avelsrådet legger ned, blitt lagt merke til i så vel Finland som Sverige, og da med et absolutt positivt fortegn.

Tildelt på årsmøte 11.05.2013


Oscar W.Nilsen

Oscar får tildelt sitt merke for sin innsats i Foreningens unge år.
Oscar var en av hovedpersonene til at vår forening ble stiftet, og ble også valgt til vår første leder i 1988.
Han satt som leder i to år.
Dette gjentok han senere, og satt som leder i 1997 og 1998. I 1999 var han styremedlem og redaktør av Finskstøver`n.

Tildelt på årsmøte 11.05.2013


Øystein Jensen

Øystein Jensen har vært med på og prege FFN nesten siden starten av. Han var forut for sin tid med egne nettsider der han presenterte det daværende styret og komiteer i FFN.
Dette lenge før FFN fikk sine egne nett-sider. Øystein har i mange år sittet som kontaktperson for FFN i SHK. Han har også lagt ned mye arbeid som medlem av redaksjonskomiteen for Finskstøver’n. Har i flere år sittet som webmaster av FFN’s nett-sider. Han er kjent for alltid og være positiv, og er nok over gjennomsnittet engasjert, noe som gjenspeiles i all jobb han har lagt ned for foreningen og i ungdomsarbeid.

Tildelt på årsmøte 26.05.2012


Erik Bekkelund

Erik Bekkelund har gjennom mange år bidratt positivt gjennom sitt arbeid i avelsrådet. Dette har bidratt til mye positivt for avelen gjennom hans store kjennskap til rasen.
Erik har i tillegg hatt egne hunder som har deltatt i blant annet NM, RM og lands-kamper. I tillegg har hans hunder bidratt på en positiv måte i avlen.
Erik var i sin tid en av initiativ tagerne  til FFN, og han har også sittet i styret. Han har vært medlem i Gubrandsdalen HHK, og har også her hatt et stort engasjement.

Tildelt på årsmøte 26.05.2012


Kaj-Håkan Berlin

FFN’s begrunnelse : Kaj-Håkan har siden slutten på av 80-tallet vært norgesvenn og skandinav venn som har bidratt med bl.a. redaksjonelt stoff,
opplegg fra Finland på 2 av de største treffene i Norge også innen avl, og bidratt som tolk både for nordmenn og svensker.
Kaj har bl.a sittet som avlsråd, overdommer på 120 jaktprøver og dømt 8 Kilpa i Finland.

Tildelt 26.11-20011


Kåre Høgheim

FFN bestemte i styremøte i mai 2011 å tildele Kåre Høgheim FFN sitt fortjenestemerke.
FFN sin motivering.
Kåre har i en lang årrekke vært trofast mot vår rase. Han har inne hatt en rekke premierte Finskstøvere, og har oppnådd å bli Norges mester 2 ganger.
I en alder av 85 år er han fortsatt aktiv, og deltar på eliteprøver rundt om i landet. Med det blir han et forbilde for oss alle.

Tildelt 05.11.2011


 

Mats Hemström

FFN begrunnelse: Mats har gjennom en årrekke vist en flott innsats for sin Forening. Med sin lange og varierte innsats har han også skapt kontinuitet i SFF.
Han har en finger med i det meste, og ser til at alle vedtak blir fulgt opp.
Mads har vært medlem i SFF siden 1982. I perioden 1991-95 var han leder av pris og tevlings komiteen, 1995-2001 var han redaktør av Finskstøveren,
fra 2002 ble han nest leder i SFF, fra 2004 ble han sekretær i SFF. Begge sist nevnte verv innehar han fortsatt.

Tildelt på SFF´s årsmøte 2011


Lars Arild Risholt

Har sittet i FFN`s styre i perioden 2001-2005. Det første året som sekretær. De 4 siste som Leder. Lars Arild er en av hovedpersonene bak oppbygningen av FFN slik vi ser den i dag. Lars Arild ble også kjent for ”å tale Roma
midt imot” under utskiftingen av et avlsråd.

Tildelt på årsmøte 2010.


Geir Bakkestuen

Har sittet i FFN`s styre i perioden 2002 -2007. I alle disse år fungerte han som nest leder. I 4 av årene var han også
Redaktør av Finskstøvern. Han har mye av æren for at vårt medlemsblad ser ut som det gjør den dag i dag.
Han har også fungert som sekretær i perioden.

Tildelt på årsmøte 2010.


Arild Eftedal

Har sittet i FFN`s styre i perioden 2002 – 2007. De fire første årene som kasserer, de 2 siste som Leder.

Arild styrte økonomien slik at FFN opparbeidet seg en pen Egenkapital. Som Leder var han ”Dovregubben”
selv, stødig og rolig. Har lagt ned et stort arbeid for Foreningen.

Tildelt på årsmøte 2010.


Henrik Gullans

Har sittet i styret i Finske Støverklubben i perioden 1992 – 2004.

I denne perioden har den Finske Støverklubben, bygget opp bedre relasjoner og samarbeid, med Norge og Sverige.
Dette er i hovedsak vært Henriks oppgave i Støverklubben, siden han er svensk språklig.

Tildelt på årsmøte 2010.


Sven Magnusson

Svend kom inn i styret i SFF i 2002 som sekretær. I 2004 ble Svend valgt som leder, noe han fortsatt er i 2010.

Svend er en strukturert leder, med både øyne for de store linjer, og de små detaljer. Svend er også en samarbeidets mann,
Både internt i Sverige, og mellom de Nordiske foreninger. En mann FFN har stor nytte av.

Tildelt på SFF´s årsmøte  2010.


Allan Bergström

Allan var allerede i 1982 redaktør for det første medlemsbladet til SFF. Siden har Allan både vært sekretær, og leder av SFF.

Det Allan er mest kjent for her i Norge, er hans forfatterskap til boken ”Finske støvere i Norden”,
ei bok som ble utgitt i forbindelse med SFF`s 25 års jubileum i 2006.
Allan er i 2010 fortsatt aktiv, da han fortiden er redaktør av Støvaren, tidsskriftet til den Svenske støverklubben.

Tildelt på SFF´s årsmøte 2010.