Komiteer og utvalg

 

Valgkomite:


Leder:  Geir Holden    E-post: ter@flt.no
Medlem: Gjert Sundtveten E-post: gsundtveten@gmail.com
Medlem: Glenn Bjerke    E-post: glenn.bjerke@hotmail.com

Varamedlem: Tom E. Trangsrud

 


Revisorer:

Revisor: Arne Gunnar Tollhaugen
Varamedlem: Kenneth Johnsen


Redaksjonskomite:

Tom Erik Skjærstein: Tlf: 95110806, E-post: tom-hunt@online.no

Marianne Mørch Grahn, Tlf: 97070209, E-post: margra38@gmail.com 


Salg av profileringsutstyr:

David Herberg, Kollsvegen 494. 2825 Gjøvik tlf. 91353869  E-post: dbirghe@online.no


Webmaster

Marianne Mørch Grahn, Tlf: 97070209, E-post: margra38@gmail.com