Meld inn på hannhundliste

Avlsrådet vil selvfølgelig være behjelpelig med å fylle inn skjemaet hvis det skulle være behov for det.

Hannhundeiere med aktuelle hannhunder vil bli kontaktet av avlsrådet og få spørsmål om sin
hund i forhold til eventuell bruk i avl.
Ønsket er at flest mulig av de gode hannhundene kommer med på listen så raskt som mulig for å ha et bredere
utvalg av hannhunder til tisper som skal parres.

Skjemat sendes automatisk til avlsrådet.

En del av opplysningene vil vi for de fleste hundenes vedkommende ha i fra før, men vi bruker et standard skjema til samtlige som har en hannhund som vurderes og ber om at alle opplysningene fylles ut

Fyll inn felter nedenfor.

* Indikerer obligatoriske felter

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 15mb.