Meld inn på hannhundliste

OBS! Vi har for tiden utfordringer med skjemaene som skal gå til avlsrådet for finskstøver, blant annet dette. Som en midlertidig løsning for henvendelser til avlsrådet, bruk e-postadresser eller telefonnr direkte til medlemmene, som du finner her.

Avlsrådet vil selvfølgelig være behjelpelig med å fylle inn skjemaet hvis det skulle være behov for det.

Hannhundeiere med aktuelle hannhunder vil bli kontaktet av avlsrådet og få spørsmål om sin
hund i forhold til eventuell bruk i avl.
Ønsket er at flest mulig av de gode hannhundene kommer med på listen så raskt som mulig for å ha et bredere
utvalg av hannhunder til tisper som skal parres.

Skjemat sendes automatisk til avlsrådet.

En del av opplysningene vil vi for de fleste hundenes vedkommende ha i fra før, men vi bruker et standard skjema til samtlige som har en hannhund som vurderes og ber om at alle opplysningene fylles ut

Fyll inn felter nedenfor.

* Indikerer obligatoriske felter

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 15mb.