Kontakt styret og Avlsrådet

Syret i FFN: Kontakt styret ved å sende e-post til: styre@finskstoverforeningen.no

Avlsrådet: 

Følg link til avlsrådets medlemsside. Her finnes navn og kontaktinformasjon.