Fra SHKs utstilling 2023

Av: Øystein Jensen

I støver-rasene var det 45 påmeldte som fordelte seg over 9 raser. Av Finsk Støver stilte det 10 stykker.
Dommer: Per Harald Sivesind, Norge.
Ringsekretær: Catrin Melgaard Skriver: Marit Dahl Pedersen
Totalt var det påmeldt 140. 95 i rasen små hund som fordelte seg over 6 raser. Dommer her var Toke Larsen, Danmark.

For Finsk Støver ble det udelt følgende premieringer.

Juniorklasse Hannhund: stilte det 5 hunder. 4 Very Good og ett Excellent.

Juniorklasse Tispe: stilte det 3 hunder. 1 Good – 1 Very Good og 1 Excellent.

Unghund Klasse Hannhund: stilte det 1 hund. Diskvalifisert pga. Tannfeil.

Åpen Klasse Hannhund: stilte det 1 hund. Excellent.

Brukshundklasse Hannhund: stilte det 2 hunder.
1 Excellent, CK, Cert og Bir. – 1 Excellent, CK og Reserve Cert

Åpen Klasse Tispe: stilte det 2 hunder. 1 hund Excellent – 1 Kunne ikke bedømmes.

Brukshundklasse Tispe: Very Good

BIR: Hemplias Dixon NO65125/20 til Kåre Usterud som her tok sitt tredje Cert og ble NUCH.

Her kan du lese kritikkene.

 

Hemplias Dixon BIR finsk støver.

Ringsekretær, skriver og dommer.

Posted in Utstillinger.