Takk for innsatsen

FFN takker tidligere webredaktør Benjamin Abrahamsen for den flotte jobben han har gjort for foreningen. […]

Takk for innsatsen

FFN takker tidligere leder Geir Helge Espeseth for jobben han har gjort for foreningen. Geir […]

Bidra med stoff!

FFN utvider belønningssystemet for innsendt stoff til medlemsbladet «Finskstøver`n» og FFNs hjemmeside! I mange år […]