Øystein Jensen – Finskstøverforeningens første æresmedlem

Øystein Jensen har vært med på å prege Finskstøverforeningen Norge nesten siden starten av. Han var forut for sin tid med egne nettsider der han presenterte det daværende styret og komiteer i ringen.

Han har i flere år sittet som Webmaster av FFNs nettsider og lagt ned mye arbeid som medlem av redaksjonskomiteen.

Han er kjent for alltid å være positiv og en fantastisk ambassadør for ringen.

Øystein er nok over gjennomsnittet engasjert i finskstøver og jakt, noe som gjenspeiles i all jobb han har lagt ned for foreningen som webmaster og kontaktperson gjennom mange år. Han har også gjort et viktig og vesentlig ungdomsarbeid med og ha med seg unger og ungdom, skoler og barnehager på jakt med finskstøver.

For denne innsats ønsket årsmøte i Finskstøverforeningen Norge i år å utnevne han til Æresmedlem av ringen.

Vi gratulerer og har oversendt Øystein et diplom som bevis på denne utnevnelse.

Du kan lese mer om Øystein i neste nummer av Finskstøver’n!

 

Finskstøverforeningen Norge
Styret

 

Øystein Jensen med diplomet for æresmedlemskap i FFN.

Posted in Nyheter organisasjon.