Bidra i Finskstøver’n

Neste utgave av Finskstøver’n har manusfrist 15. august. Send inn stoff! Det være seg bilder, en jaktopplevelse, prøveresultater, utstillingsresultater eller alt hva hjertet måtte ønske! Bladet blir ikke bedre enn medlemmene selv gjør det til. Vi vil gjerne ha bilder av BIG- og BIS-plasserte finner fra årets sesong!

Kontakt redaksjonskomiteen, gjerne pr e-post:

Stener Ruud, Tlf: 91304541, E-post: ste-ruud@online.no

Marianne Mørch Grahn, Tlf: 97070209, E-post: margra38@gmail.com

Posted in Nyheter organisasjon.