Regnskap 2015

Regnskap FFN 2015, Budsjett 2016 Revisors merknader til regnskapet for 2015