Nordisk Rasemesterskap 2021 utgår

Vi lever fortsatt i en usikker periode rundt smittesituasjonen i alle de nordiske land. Av den grunn har vi hatt dialog med Christopher Wackfelt i SFF, og fått tilbakemelding på at SFF ikke vil kunne gjennomføre noe RM i 2021. Begrunnelsen er som vi også har gjort flere ganger i denne vanskelig tid vi har vært gjennom.

Det er selvfølgelig veldig synd, men vi tror det er det eneste riktige for Sverige å gjøre selv om det er åpnet litt landene imellom. Men det er nok for tidlig å få et slikt arrangement på plass i høst mellom landene.

FFN vil ta et initiativ til et møte med Sverige og Finland hvor vi kan fastsette videre planer for når og hvor vi i fremtiden skal/kan gjenoppta denne tradisjon med Nordisk Rasemesterskap.

Men vi vil takke alle de hundeeiere som stilte opp på den noe reduserte Norkilpa i januar i år. Så får vi bare håpe og tro at dette normaliserer seg, slik at vi kan komme tilbake med å arrangere de ordinære RM.

Styret i FFN

Posted in Rasemesterskap.