Oppfordring fra avlsrådet

Avlsrådet oppfordrer!
Vi i avlsrådet får lite tilbakemeldinger om defekter i fødte kull, til tross for dette
hører vi mye «prat på bygda» om feil i «det og det» kullet. Vi kan ikke basere
oss på rykter, samtidig er det sjeldent «røyk uten ild».

I avlssammenheng er det viktig at vi alle spiller med åpne kort og er ærlige! Vi
kommer derfor med en oppfordring til alle, både oppdrettere og eiere av
hannhunder som har vært brukt i avl de tre siste årene, til å melde inn
eventuelle tilfeller, så vi kan få oppdatert vår database på dette området.

Mvh
Avlsrådet for Finskstøver

Leder i avlsrådet:

Geir Bakkestuen

Tlf: 47236599 E-post: geir.bakkestuen@gmail.com

Hele avlsrådet finner du her.

Posted in Info fra Avlsråd.