Innmelding i Finskstøverforeningen Norge

Nye medlemmer som melder seg inn i FFN etter 15.september 2020 vil få medlemskapet til kr. 175.- for resten av året. Medlemsbladet Finskstøver`n nr.2 for 2020 vil selvfølgelig være inkludert i denne prisen.

Hilsen

Styret i FFN

Posted in Nyheter organisasjon.