Utmerkelser Finskstøverforeningen Norge, Sesongen 2019/2020

På grunn av korna ble årsmøtet avlyst og utmerkelser og diplomer som vi vanligvis deler ut på årsmøte blir i år
sendt ut direkte til de som har mottatt vandrepokaler, årets hund, champion diplomer, oppdrett, avls diplomer,
vandrepokaler og andre diplomer blir sendt pr post. Så all heder blir lagt ut på FFN`s hjemmeside, Facebook og
kommer i Finskstøveren til høsten. Så får vi håpe ting normaliserer seg og at vi neste år kan treffes på årsmøte
og treff.
Styret i FFN gratulerer til alle med sine utmerkelser

Klikk her for å lese dokumentet: Skrytevegg_2019

Posted in Nyheter organisasjon.