Årsmøte/Finskstøvertreff på Hamre Camping i Kristiansand 1. – 3. mai AVLYSES

Helsedirektoratet påla 12. mars at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning.

NKK og NHKF ber alle klubber og ringer om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.

FFN vil følge retningslinjene som gies av Folkehelseinstituttet (FHI) og NKK, og dette gjøres i solidaritet med kronisk syke, eldre og andre som er spesielt utsatt for smitte. Vi må beskytte oss selv for å beskytte andre.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

I styremøte, på telefon, 18.3.2020 fattet styre følgende vedtak:

Utfra dagens situasjon mht koronapandemien har styret i FFN vedtatt å avlyse sitt årsmøte og samling i Kristiansand. Det nåværende styret fortsetter fram til nytt årsmøte i 2021.
Årsberetning for 2019, revidert regnskap for 2019 og styrebehandlet budsjett for 2020 legges ut på FFN sin hjemmeside.

Diplomer og heder for 2019 vil bli utdelt. Vi oppfordrer alle til å sende inn påmelding til diverse vandrepremier, Årets Hund osv. på mail ffnstyre@gmail.com til styret på innen 14. april 2020. Se FFN`s webside for detaljer rundt de ulike vandrepremiene.

Har du spørsmål om dette er det bare å ta kontakt med en i styret.

Styre i FFN

Posted in Nyheter aktiviteter, Nyheter organisasjon.