Unghundgranskningen

Unghundsgranskningen.

Vi har for tredje året på rad hatt en granskning av våre unghunder. Granskingen som har blitt gjennomført nå var for alle hunder født i 2006. Grunnen til at så unge hunder skal granskes er for å se tidlig arvbarhet, der minst mulig er tillært. Vi sendte i starten av sesongen 2007 / 2008 ut brev til samtlige oppdrettere av hunder født i 2006. Der vi i år ba om at disse var behjelpelige med å sende granskingen videre til sine valpekjøpere. Dette er mest resursparende for oss og man skulle tro at alle oppdrettere ville føle interesse for å se hvordan deres kull kommer ut av granskningen. Noen oppdrettere og også hannhundeiere er flinke til å følge opp unghundene etter sine hunder, dessverre er ikke dette tilfelle hos alle. For 2006 var det 33 oppdrettere og disse hadde produsert til sammen totalt 199 valper, som kunne granskes om alle hadde deltatt.

Da den oppgitte svarfristen gikk ut og vi syntes vi hadde for liten svarprosent. Ringte vi, sendte SMS eller e-post til samtlige oppdrettere og ba om at disse tok kontakt med unghundeieren og purret på svar. De fleste var positive til dette og flere svar kom som følge av dette inn. Noen oppdrettere hadde glemt å sende ut granskningen og dette er synd, når man legger ned så mye arbeid og resurser i dette. Tre oppdrettere av Finsk Støver i 2006 ønsket ikke å bidra til at data om deres valper kom inn. De sa rett ut at de ikke var interessert i å følge opp avkommene etter deres hunder og det sier ganske mye om seriøsiteten til disse.

Svarprosenten for 2006 granskningen er på 32 % og er en liten nedgang fra i fjor da vi fikk inn 35 %. Av de 33 valpekullene som ble født i 2006 fikk vi inn svar i fra 20 kull, det er altså hele 13 kull hvor man ikke har lyktes å få inn noen svar og det kan man ikke være fornøyd med. Dessverre så er det også i noen kull hvor man kun har fått inn svar på bare en eller to hunder. Skal man få en troverdig granskning på ett kull er man avhenging av at man får inn svar i fra så mange hunder i kullet som mulig. Det er viktig å få med at vi tar i mot alle svarskjema som skulle komme inn i tiden fremover også. Resultatmessig så ligger årets granskning litt under resultatet fra i fjor, med ett gjennomsnitt på 9,51 for hunder født i 2006 kontra 9.81 for hundene født i 2005 og 9,83 for hunder født i 2004.

Hva kan vi gjøre for at svarprosenten skal bli bedre? Vi kommer fra i år til å ta kopier av alle innsendte svar og sende kopier tilbake til både oppdretter og hannhundeier for deres kull. Dette slik at både tispe og hannhundeier skal se hva unghundeieren har svart. Dette håper vi igjen skal være en pådriver til at flere oppdrettere skal se nytten av granskningen og ser det positive i at de får en skriftlig tilbakemelding i fra sine valpekjøpere. Vi håper at hannhundeierne skal bli mer engasjert i granskningen og slik sett kan være med å få inn flere svar. Vi håper at vi for neste granskning fortsatt kan nøye oss med å sende granskningsskjema til oppdretterne og at disse er behjelpelige med å sende disse videre til de som har unghunder. Dette er både tid og kostnadsbesvarende for oss. Alternativt må vi begynne å sende brev til hver enkelt valpekjøper og det synes vi måtte bli tungvindt.

Vi starter opp med ny granskning for hunder født i 2007 nå til høsten. Alle oppdrettere vil få brev i starten av sesongen (august / september) og vi ber om det aller beste samarbeid. Granskningen er så viktig for vår rase da den samler inn så mye data og vi får kjennskap til mye om vår rase som vi ikke hadde fått om vi ikke hadde hatt akkurat denne granskningen.

Arild Eftedal & Geir Bakkestuen.

Posted in Info fra Avlsråd.