Årets Finsk Støver over og under 36 mnd 2005/2006

Til venstre: Årets Finsk Støver over 36 mnd. INT NORD UCH + NORSK VINNER 03 – 04 N + S JCH RR KUTURAN MIIRA FIN 15704/99
MOR : S + FIN DCH ILO
FAR : FIN JCH HONKAPURON ROMI
Jaktpremier 7×1 åp + 4x 1 ep. Åretsfinskstøver o/36 mndr. 39 p.
Utst. 8 x cert + 4 x Cacib
Eier: Geir Bakkestuen

Til høyre: Årets Finsk Støver under 36 mnd. NJCH LILLESKOGENS MIKKI 04151/05 født 04
MOR : FAGERFJELDS BLACKI
Far : INT UCH + S+N DCH TAIKO
Jaktpr. 4 x 1 åp, 1 x 3 åp, 1 x 1 Ep. NJCH + Åretsfinskstøver u/ 36 mndr. 29p.
Utst. Cert + Cacib
Eier: Tore Songe

Posted in Årets Finskstøver over/under 36 mnd..