Sentral registrering av Finnish Hound Ataxia

Norske Harehundklubbers Forbund v/avlsrådet for finsk støver har fått innvilget sin søknad angående sentral registrering i DogWeb av DNA-testen for sykdommen «Finnish Hound Ataxia (FHA) / Cerebellar Ataxia (CAFH)» på genet SEL1L, vanligvis omtalt som kun «ataxi».

DNA-testen er godkjent for testing hos laboratoriet Laboklin. Det vil fra nå av være mulig å få registrert inn resultater sentralt i DogWeb for denne sykdommen på dette genet hos dette laboratoriet.

Testen bestilles via «Min Side» hos NKK. Skjemaet for testen ligger under Helse, bestill helseundersøkelser, så må det velges en hund og så velges Finnish Hound Ataxia/Celebellar Ataxia (SEL1L) under skjematype.

Dette blir på samme måte som å bestille skjema for HD som mange vil kjenne til. Dere finner mer informasjon her.

Dersom hunder som allerede har tatt testen hos godkjent laboratorium ønsker å få innregistrert resultatet i DogWeb, vil det være mulig å få etterregistrert resultatet dersom reglene for DNA-testing ellers er fulgt og resultatet sendes inn sammen med DNA-rekvisisjonsskjema som nå kan bestilles på Min Side.

Posted in Info fra Avlsråd.