Medlem av Finstøverforeningen

Gratulerer som eier av en ny finskstøvervalp. Dersom du ikke allerede er medlem av Finskstøverforeningen Norge vil vi gjerne gi deg et tilbud om å bli medlem av foreningen.

 Finskstøverforeningen Norge, FFN, har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Finskstøverrasen. FFN skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. FFN skal stimulere eiere av Finsk Støver, for avlens betydning, å delta på jaktprøver og utstilling. FFN skal samarbeide med rasens avlsråd, for å utvikle den finske støverens drivende egenskaper på hare og rev. FFN skal drive opplysende virksomhet som fremmer den finske støveren. Dette gjøres ved å avholde møter, konferanser, samlinger etc., gjerne i samarbeid med lokale harehundklubber. FFN skal arrangere rasemesterskap (RM) hvert 6.år og Norkilpa hvert 2.år. For å bli med på Norkilpa må du ha vært medlem i FFN i minimum 1 år. FFN skal utgi medlemsbladet  Finskstøver`n to ganger pr. år. FFN skal utvikle et godt samarbeid med NHKF og tilsluttende klubber. FFN skal samarbeide med raseforeninger i Finland og Sverige.

Dersom du har spørsmål kontakt gjerne FFN sin sekretær, en annen i styre eller gå inn på vår hjemmeside som er https://www.finskstøverforeningen.no/. Her finn er du et egent skjema som du kan benytte til å melde deg inn som medlem.

Styret vil ønske til lykke med din nye finskstøvervalp.

 Med hilsen

Finskstøverforeningen Norge.

Posted in Info fra Avlsråd, Nyheter organisasjon.