Info fra nytt avlsråd

På RS ble det valgt inn tre nye representanter for avlsrådet for finskstøver. Det nye avlsrådet er:
Rune Gjengedal fra Sørlandet (leder), Olav Unnestad fra Østfold, Per Grahn fra Romerike og Andreas Lie fra Buskerud. Her finner du en presentasjon av oss.

Vi håper på å kunne bidra til at finskstøveren utvikler seg til å bli en enda bedre jakthund, og er opptatt av at finskstøverfolket har tillit til avlsrådet. Vårt første fokus er å fornye hannhundlisten, med å få synliggjort flere hunder som er i tråd med kriteriene for å kunne benyttes i avl. Ønsker du å vite mer om disse retningslinjene så les mer her.

Det er oppdretterne som har det endelige ansvaret for avlen, men vi håper på å kunne bidra med oversikt, ryddighet og den kompetansen vi i avlsrådet samlet sett sitter inne med. Derfor er vi også opptatt av at oppdretterne gir oss tilbakemeldinger om parring, fødsel og eventuelle komplikasjoner med tispe eller valper. Med åpenhet og kommunikasjon kan vi sammen utvikle rasen.

Med vennlig hilsen

Avlsrådet for finskstøver

Posted in Info fra Avlsråd.