Helseundersøkelsen for finsk støver

Finstøverforeningen har fått Veterinærhøgskolen (NMBU) til å gjennomføre en helseundersøkelse for finsk støver for å få en kartlegging av rasens helse. Undersøkelsen er nå ferdig, og rapporten  fra NMBU v/Frode Lingaas kan leses i sin helhet her.

Undersøkelsen er en temperaturmåler – dvs. den gir et oversiktsbilde over den generelle helsetilstanden i en rase. Undersøkelsen var anonym og svarene ble gitt av eierne digitalt.

Totalt kom det inn over 272 besvarelser på helseundersøkelsen, dette utgjør ca. 17% av registrerte finsk støvere de siste 10 år.

Heldigvis svarer 92% at de er godt eller meget godt fornøyd med hundens helse. 93% er meget godt eller godt fornøyde med hundens generelle atferd, og 81% mener den er en god jakthund. Samtidig peker undersøkelsen også på områder man bør være oppmerksom på. Rapporten vil forhåpentligvis være med på å danne grunnlag for videre arbeid for FFN, avlsråd og oppdrettere i framtida.

 

 

Posted in Nyheter organisasjon.