Egenerklæringsskjema ved parringsforespørsel

Avlsrådet har laget et nytt skjema, et egenerklæringsskjema som både tispeeier og hannhundeier må svare på for å få anbefalt elle godkjent parring gjennom avlsrådet.

Dette for å få en enda bedre oversikt over helsetilstand på hunder som skal brukes i avl.

Avlsrådet mener at vi må være mer bevisst på helsetilstand på hunder som skal brukes i avl, og at hundeeiere må være ærlige og obs hva gjelder helse på sine hunder og på nær slekt.

Skjemaet må lastes ned, fylles ut og signeres, og sendes avlsrådet, gjerne pr e-post.

Egenerklærings skjema

Her er kontaktinfo til avlsrådet.

Posted in Info fra Avlsråd.