AKTIVITETSPLAN FOR 2021/22

STYRETS AKTIVITETSPLAN FOR 2021/22

Siden det i år ble et litt annerledes årsmøte, har det nye styret utarbeidet en Handlingsplan frem til neste årsmøte i 2022.
Vi ønsker å legge opp til aktiviteter som tjener medlemmene og gir dem valuta tilbake for den kontingent som innbetales hvert år.
Utover de tradisjonelle oppgaver planlegger vi nå følgende aktivitet:

FINSKSTØVER POKALEN.
En ny 1 dags prøve etter litt spesielle uttaksregler hvor alle har mulighet til å bli tatt med. Her vil vi kunne gi betydelig premiering i form av gavekort og lignende.
Det er avtalt med Hedmark HHK at de vil søke om en ÅP Samlet prøve den 15.1.2022 med Milepelen i Nord-Odal som base. FFN stiller med prøveleder – HHK stiller med NKK-rep. Pris vil være 700,- per deltaker og et maks antall på 15 deltakere. Inntektene på prøvestartene tilfaller Hedmark mot at vi stiller med inntil 15 dommere.
Hedmark gir premie til beste hund totalt.

NORKILPA 2022.
Det er vårt håp at vi igjen kan komme i gang med det Nordiske Rasemesterskap. Før dette må et nytt Norkilpa arrangeres. Hedmark HHK er villig til å ta på seg dette arrangement og søker om Norkilpa EP lørdag og søndag 3.-4.desember 2022 med Milepelen i Nord-Odal som base. FFN stiller med prøveleder – HHK stiller med NKK-rep. FFN «leder» an arrangementet, i tett kontakt med jaktprøvekomiteen i Hedmark. Pris vil være 2200,- per deltaker og et maks antall på 15 deltakere. Inntektene på prøvestartene tilfaller Hedmark mot at vi stiller med inntil 15 dommere.
Hedmark gir premie til beste hund totalt.

ÅRSMØTE OG TREFF 2022.
Årsmøte og samling vil i 2022 bli avholdt sammen med Hedmark HHK på deres utstilling på Morokulien den 21. mai 2022. Som dommer(e) kontakter Hedmark noen «finskstøver-spesialister» fra Sverige. FFN fikser selv med Morokulien camping rundt overnatting mm. Vi vil komme ut med fyldig informasjon i god til slik at de som ønsker det kan få bestilt overnatting.
Hedmark gir premie til beste finskstøver/BIR.

«STORMØTE».
Styre ønsker å invitere til et utvidet møte i desember hvor alle tillitsvalgte og noen andre kan bli med for å drøfte hvordan en kan drive FFN videre. Det være seg nye tillitsvalgte og aktivitet som fenger medlemmene. Ellers saker som det ønskes at FFN skal engasjere seg i.

MEDLEMSUTVIKLINGEN.
Medlemsøkning blir en viktig jobb fremover. Medlemsverving gjennom å få flere damer og familiemedlemskap inn i vårt medlemsvalg ønskes prioritert. Vi vil gjennomgå eldre medlemslister for å undersøke om her kan være tidligere medlemmer som en bør få inn igjen i FFN.

EKSISTERENDE OG NYE MEDIA.
Utnytte Finskstøver`n, Hjemmesiden og FB mer aktivt til å holde kontakt med medlemmene. Nye media bør sees på. Marianne Mørch Grahn, vår nye WEBmaster, har lagt FFN inn på Instagram. Her deles bilder løpende av Finskstøvere.

FFN SITT SÆDPROSJEKT.
FFN vil sammen med det nyvalgte Avlsrådet følge opp det allerede igangsatte sædprosjekt.

FINSKSTØVER`N.
Det skal i den kommende perioden utgis 2 medlemsblad.

BELØNNING FOR INNSENDT STOFF.
I mange år nå har inntil 5 personer fått 1 års gratis medlemskap i FFN for sine bidrag til Finskstøver`n, denne ordningen opprettholdes.
I tillegg til dette vil alle som bidrar med minst 1 side i Finskstøver`n (tekst og/eller bilder) belønnes med en gratis T-skjorte.
Samtlige innsendte bidrag, store som små, vil i tillegg være med i trekningen om 5 gavekort. Gavekortene er pålydende 1 års gratis medlemskap i FFN, medlemskapet må gis bort til en person som ikke er medlem i FFN fra før.

Styret håper at de planlagte aktiviteter vil være av interesse for FFN sine medlemmer. Har dere spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt med en i styret.

FFN
Styret

Posted in Nyheter aktiviteter.