Påskehilsen fra styre!

Jaktsesongen 2020/2021 er nå over og alle våre håpefulle finner må stå i band frem til 20. august.

Året 2020 har vært et litt spesielt år med Pandemi og dens resultat med avlysning av utstillinger, prøver og vår årlige samling. Men det er sikkert mange Finskstøvereiere som allikevel kan tenke tilbake på gode resultater for sine finskstøvere, både på utstilling og jaktprøver.

Rasen har markert seg meget bra på de prøver som har vært arrangert. Noe vi skal ta med oss videre inn i 2021. Mange medlemmer har lagt inn et betydelig arbeid både i ring og den enkelte klubb.

Avlsarbeidet fungerer bra og det har i 2020 blitt registrert 137 valper. En fremgang på 15 fra 2019. Og hva en ser på FB ligger det an til å bli mange valper i 2021 også. Dette må bety at vi ikke har gitt opp håpet med at vi igjen kan drive vår hobby på en bra måte.

Selv om vi ikke i år kan samles til vårt tradisjonelle årsmøte og samling, vil årsmøte i år måtte gjennomføres på en elektronisk måte. Dette er nærmere forklart i den Innkalling som også ligger på vår hjemmeside og FB.

Styret håper med det at 2021 vil bli et like godt år for finskstøverrasen og at medlemstallet igjen vil stige.

Så da er det snart bare å ta en velfortjent påskeferie.

Styret i FFN vil ønske alle i Finskstøverforeningen en riktig God Påske

Styret i FFN

Posted in Nyheter organisasjon.