Innsending til Finskstøver’n – Gratis medlemskap 2021

FFN fortsetter å premiere innsendte bidrag til vårt medlemsblad «Finskstøver`n»

I 2020 var det gledelig nok en stor økning i antall innsendte bidrag til Finskstøver`n fra FFN`s medlemmer. Faktisk så mange at det var en vanskelig oppgave å plukke ut de 5 som skal få gratis medlemskap i 2021. Flere meget gode bidrag falt utenfor disse 5, vi håper ikke det legger noen demper på skrivelysten framover. Fortsett den gode jobben dere gjør, det er veldig viktig for medlemsbladet vårt. Takk til alle som bidrar!

Følgende 5 personer får gratis medlemskap i FFN i 2021 for sine bidrag til Finskstøver`n i 2020:

 

Allan Bergström

Per Fjeld

Vidar Hagen

Øystein Jensen

Dan Robbie de Wit

 

Redaktørene av Finskstøver`n takker for alle innsendte bidrag og oppfordrer alle medlemmer om å bidra også i framtida!

Posted in Nyheter organisasjon.