INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FFN

Styret i FFN har gleden av å invitere alle våre medlemmer til Årsmøte lørdag den 2.mai 2020 kl. 12:00. Årsmøtet avholdes på Hamre Camping ved Kjevik Flyplass, Kristiansand

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av møteinnkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent, 2 personer til å underskrive protokollen og tellekorps
 6. Styrets Årsberetning
 7. Regnskap 2019
 8. Evaluering av medlemskapet i NHKF
 9. Budsjett 2020
 10. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021
 11. Innkomne forslag
 12. Neste års aktivitet
 13. Valg

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet sendes innen 28. mars på mail til ffnstyre@gmail.com.  

Forslag til kandidater til de ulike vervene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 28. mars 2020. Påmelding til diverse vandrepremier, Årets Hund osv. må sendes styret innen 14. april 2020 på mail til ffnstyre@gmail.com. Se FFN`s webside for detaljer rundt de ulike vandrepremiene.

Har du spørsmål om dette er det bare å ta kontakt med en i styret. Utdeling av diplomer, vandrepremier osv. vil bli foretatt umiddelbart etter at Årsmøtet er formelt avsluttet.

I henhold til FFNs vedtekter vil følgende dokumenter legges ut på vår hjemmeside minimum 2 uker før årsmøtet:

– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet

Årsmøtet i FFN er selvfølgelig et alkoholfritt arrangement.

 

Velkommen!

Styret i FFN 

ffnstyre@gmail.com

Posted in Nyheter aktiviteter, Nyheter organisasjon.