B.Ø Seppo til Daniel Storengen

B.Ø Seppo til Daniel Storengen.jpg Tekst under bildet: «Framtidens storjagere var også representert, her ved B.Ø Seppo til Daniel Storengen