Rekruttering og promotering av Finsk Støver

På siste årsmøte ble ny aktivitetsplan vedtatt for året 2019. Et av punktene var:
– FFN skal ha fokus på rekruttering og promotering av Finsk Støver.

Medlemstallet har som kjent gått ned fra 2017, noe som bekymrer styret. I den forbindelse vil det nå bli sendt ut en hyggelig hilsen og giro til de som var medlem før 1.1.2018 men ikke nå lenger er medlem.

Teksten er følgende:

Hei tidligere medlem av Finstøverforeningen.

Vi ser at du ikke har vært medlem fra 2017. I den forbindelse tilskriver vi deg med tilbud om å bli medlem ut 2019 for kr. 150,-. Dersom du betaler denne giro vil vi melde deg inn som fast medlem fra 2020.

Finskstøverforeningen Norge, FFN, har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Finskstøverrasen. FFN skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. FFN skal stimulere eiere av Finsk Støver, for avlens betydning, å delta på jaktprøver og utstilling. FFN skal samarbeide med rasens avlsråd, for å utvikle den finske støverens drivende egenskaper på hare og rev. FFN skal drive opplysende virksomhet som fremmer den finske støveren. Dette gjøres ved å avholde møter, konferanser, samlinger etc., gjerne i samarbeid med lokale harehundklubber. FFN skal arrangere rasemesterskap (RM) hvert 6.år og Norkilpa hvert 2.år. FFN skal utgi medlemsbladet  ”Finskstøver`n” to ganger pr. år. FFN skal utvikle et godt samarbeid med NHKF og tilsluttende klubber. FFN skal samarbeide med raseforeninger i Finland og Sverige.

Dersom du har spørsmål kontakt gjerne sekretær Trond Ivar Moen på telefon 90529234 eller mail: troivar@online.no.

Styre vil ønske alle en fin jakthøst.

Med hilsen
Finskstøverforeningen Norge.

Vi håper med dette at mange av disse vil igjen bli medlem av FFN. Vi trenger alle i finskstøvermiljøet slik at vi kan bli en enda sterkere forening. Vi tilbyr likeledes en redusert kontingent ut året på kr. 150,-.

Finskstøveforeningen Norge er tilsluttet NHKF, men de som ønsker det, kan fortsatt bare være medlem i Finskstøveforeningen . Disse får kun krav på foreningens kontingent.

Likeledes vil vi anmode alle som er medlemmer å tilby nye samme ordning som overnevnte nå får.

Kontakt gjerne sekretær Trond Ivar Moen på telefon 90529234 eller mail: troivar@online.no.

FFN
Styret.

Posted in Nyheter organisasjon.