Viktig informasjon om medlemskontingent 2019!!!

Kontingenten for klubber og ringer har nå gått ut på nytt fra NKK. Det er dessverre blitt gjort en feil av FFN før første utsendelse av medlemskontingenten. Feilen var at alle som er medlem i FFN fikk kr 0,- i beløp. Dette skulle selvfølgelig vært kr 350,-. NKK har rettet opp dette, og i den nye e-fakturaen som dere nå har fått ligger det kontingent for både lokal harehundklubb, NKK og FFN. Det er derfor viktig at dersom du tidligere har betalt mottatt e-faktura, nå endrer beløpet til 350 kr, slik at du ikke betaler dobbel kontingent til NKK og din harehundklubb . 

 

Vi beklager dette og håper det ikke vil skape for mye bry for det enkelte medlem. Har du eventuelle spørsmål kontakt meg på telefon 90529234.

 

Styret i FFN
Trond Ivar Moen
Kasserer

Posted in Nyheter organisasjon.