Viktig informasjon angående medlemskontingenten 2019

Kontingenten for klubber og ringer har nå gått ut fra NKK. Det er dessverre blitt gjort en feil for FFN noe NHKF har gjort oss oppmerksom på. Feilen er at alle som er medlem i FFN har fått kr 0,- i beløp. Dette skulle selvfølgelig vært kr 350,-. Arild Nygård i NHKF er i kontakt med NKK for å få rettet opp i problemet. Vi antar at det vil bli produsert nye giro som gjelder kontingenten på kr. 350,- for FFN. Når rettelsen er gjort vil vi igjen informere på hjemmesiden og FB.

Vi beklager dette og håper det ikke vil skape for mye bry for det enkelte medlem. Har du eventuelle spørsmål kontakt meg på telefon 90529234.

Styre i FFN

Trond Ivar Moen

Kasserer

Posted in Nyheter organisasjon.