Gratis medlemskap i FFN 2019

FFN fortsetter å premiere innsendte bidrag til vårt medlemsblad «Finskstøver`n»
Følgende 5 personer får gratis medlemskap i 2019 for sine bidrag til Finskstøver`n i 2018:

Tommy Aune

Marianne Grahn

Frank Ove Lia

Egil Sandbakken

Cecilie Sundtveten

Redaktørene av Finskstøver`n takker for alle innsendte bidrag og oppfordrer alle medlemmer om å bidra også i framtida!

Posted in Nyheter organisasjon.