Viktig informasjon fra Norske Harehundklubbers Forbund:

Nytt jaktprøveregelverk vil bli innført fra og med jaktprøvesesongen 2019-20

Styret i NHKF har besluttet at ingen kurs for nye jaktprøvedommere iverksettes fra nå av og frem til nytt jaktprøveregelverk er endelig godkjent av NKK.
Først når den nye regelboka foreligger og eksisterende dommere har fått gjennomgått endringene, vil kursene for nye dommerkandidater igjen kunne startes opp.

Klubber som har dommerkandidater under utdanning med bestått teoretisk eksamen,  sørge for at dommerkandidatene får godkjent sitt praktiske elev- og aspirantarbeid i sesongen 2018-19.

 

Med vennlig hilsen

Norske Harehundklubbers Forbund
Mette Køhler Bjørkkjær
sekretær

 

Posted in Nyheter organisasjon.