Informasjon om Ataxi

ATAXI

ATAXI er enkel autosomal recessiv nedarving, det vil si at sykdommer av denne art manifester seg bare hos homozygote dyr. Dersom en sykdom av denne kategori opptrer i ett kull vet vi derfor at begge foreldrene må være bærer av genet(ATAXI).

En Finskstøver som er bærer av ATAXI er ikke en syk hund, den har bare ett gen som er bærer av ett sykt gen. Skal ATAXI bli en sykdom må begge foreldrene være bærer av genet, da vill sannsynlig ¼ av avkommene ha fått det syke genet fra mor og far. Da vil valpen dø innen den er 5mnd.

Dette kan lett unngås ved å ta en DNA test. Det er et krav at det skal være kjent ATAXI status hos en av foreldrene. Hvis begge foreldrene er testet er dette det beste. Da vet vi om noen av avkommene er bærere eller om kullet er frie. Er mor og far testet og fri for ATAXI trenger ikke avkommene å testes.

Hvis vi klarer å teste alle som brukes i avl, vil vi om noen år ha veldig god kontroll på ATAXI, da vil vi muligens bare måtte ta noen få tester i året. Dersom vi kunne fått testede hunder inn i stamtavla i NKK, hvor det vil vises om hunden har avlagt en positiv eller negativ test på ATAXI vil dette gjøre arbeidet lettere. Selv om dette ikke er noe stort problem i dag, vil det gjøre arbeidet mer oversiktlig i fremtiden.

Hvis du skal ta en DNA test av din Finskstøver går du inn på hjemmesiden til Finskstøverforeningen(FFN). www.finskstøverforeningen.no Når du har kommet inn der trykker du på Avlsråd – Skjemaer – Ataxi. Der ligger det link til skjema for Ataxi test. Dette er en veileder til hvordan man bestiller en DNA test fra Finland.

Posted in Info fra Avlsråd.