Oppdatert liste over anbefalte/godkjente parringer

Nå er der lagt inn 3 nye kombinasjoner på listen i avlsåret 17/18

Det er i tillegg ryddet nedover i listen og fjernet flere eldre kombinasjoner.

Listen finnes her

Posted in Info fra Avlsråd.