Nye vedtekter i FFN

Etter innmelding i NHKF er våre vedtekter endret.

Les de nye vedtektene under Organisasjon og vedtekter, eller ved å trykke her

Posted in Nyheter organisasjon.